Langkau ke kandungan utama

Latar Belakang

Latar Belakang

LATAR BELAKANG AIGA

Anugerah Integriti, Governans dan Anti Rasuah (AIGA) merupakan satu anugerah yang memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada sektor awam dan swasta yang menzahirkan komitmen dalam pembudayaan dan pengamalan integriti dan tadbir urus terbaik serta inisiatif antirasuah dalam organisasi mereka.

AIGA juga merupakan salah satu mekanisme penanda aras (benchmark) bagi organisasi awam mahupun swasta dalam membudayakan integriti, tadbir urus terbaik dan antirasuah terutamanya dalam  organisasi mereka. Selain itu ianya juga merupakan ruang mencungkil keupayaan, kemampuan, komitmen dan kesungguhan sektor swasta dan awam dalam usaha pelaksanaan sistem kawalan dalaman pengurusan integriti  dan pencegahan rasuah.

AIGA buat pertama kalinya telah diadakan pada tahun 2020. Pada tahun tersebut Institut Integriti Malaysia (IIM) telah mengadakan AIGA dengan kerjasama Yayasan Pahang (YP) dan diadakan di peringkat negeri Pahang sahaja. Penganjuran AIGA di peringkat negeri Pahang telah meraih penyertaan sebanyak empat puluh satu (41) organisasi kerajaan dan swasta di seluruh negeri Pahang.

Penganjuran AIGA 2022 dilaksanakan susulan daripada kejayaan penganjuran projek rintis AIGA 2020 peringkat negeri Pahang. Ketua Setiausaha Negara sewaktu menyempurnakan AIGA 2020 telah menyuarakan hasrat untuk mengangkat anugerah ini ke peringkat Kebangsaan. Penganjuran di peringkat Kebangsaan ini secara langsung akan membantu negara memperbaiki kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah (CPI) dan menjadikan kedudukan Malaysia lebih baik dari tahun-tahun terdahulu. AIGA 2022 ini juga sudah pasti bakal menjadi penyumbang kepada keberhasilan objektif dalam Pelan AntiRasuah Nasional (NACP).

Hak Cipta Terpelihara © 2022, Institut Integriti Malaysia