Langkau ke kandungan utama

Terma dan Syarat

 

 

AIGA 2022

 

 

TERMA RUJUKAN

 

ANUGERAH INTEGRITI, GOVERNANS DAN ANTIRASUAH (AIGA 2022)

PERINGKAT KEBANGSAAN

 

 1. Permohonan terbuka kepada semua organisasi awam dan swasta yang beroperasi di seluruh negara. Sektor Awam yang layak menyertai anugerah ini adalah merangkumi semua peringkat organisasi awam sama ada di peringkat Persekutuan maupun Negeri. Sektor swasta terdiri daripada organisasi yang berdaftar secara rasmi dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016, Akta Perkongsian 1961 serta Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012. AIGA 2022 juga terbuka kepada Syarikat Multinasional yang beroperasi di Malaysia.

 

 1. Setiap organisasi boleh menghantar satu penyertaan sahaja walaubagaimanapun bagi organisasi awam maupun swasta yang mempunyai cawangan atau jabatan yang berlainan bolehlah menghantar permohonan secara berasingan.

 

 1. Kategori anugerah adalah seperti berikut :

 

 1. Anugerah Platinum
 2. Anugerah Emas
 3. Anugerah Perak
 4. Anugerah Gangsa

 

 1. Organisasi yang ingin menyertai AIGA 2022 perlulah melengkapkan borang penyertaan beserta dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan. Borang permohonan boleh dimuat turun melalui www.aiga.my.

 

 1. Yuran penyertaan sebanyak RM 1000.00 dikenakan bagi setiap penyertaan. Pembayaran boleh dibuat melalui payment gateway ( laman sesawang rasmi AIGA 2022) / perbankan atas talian / cek / tunai kepada  :

 

Institut Integriti Malaysia (IIM)

Menara Integriti, Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,

Off jalan Tuanku Abdul Halim,

50480, Kuala Lumpur, Malaysia.

 

No Akaun Bank Islam Malaysia Berhad: 14014010124113 - Institut Integriti Malaysia (IIM)

 

 

 1. Penilaian AIGA 2022 terbahagi kepada tiga peringkat iaitu dua peringkat utama dan satu peringkat penilaian khas bagi kelayakan Anugerah Platinum. Pembahagian penilaian adalah seperti berikut :

 

 1. Penilaian Dokumen
 2. Penilaian Lapangan (Atas Talian)
 3. Penilaian Khas Lapangan (Anugerah Platinum)

Penilaian Kendiri AIGA 2022 (seperti borang permohonan) adalah penilaian minimum untuk dipenuhi oleh setiap organisasi yang menghantar penyertaan bagi AIGA 2022.

 

 1. Semua dokumen MESTILAH dilampirkan bersama dengan lengkap dan tersusun.

 

 1. Dokumen-dokumen boleh dihantar dalam bentuk salinan digital (softcopy) atau salinan cetak (hardcopy).

 

 1. Semua dokumen mestilah diperakui salinan sebenar oleh pihak pengurusan organisasi.

 

 1. Dokumen yang dihantar kepada pihak sekretariat AIGA 2022 adalah dianggap dan digunapakai sebagai dokumen SULIT dan hanya boleh digunakan oleh sekretariat AIGA 2022 dan penilai yang dilantik secara rasmi oleh penganjur (IIM) sahaja.

 

 1. Pihak Organisasi yang menyertai AIGA 2022 boleh memohon semula dokumen yang telah dihantar dalam masa 3 bulan selepas majlis penganugerahan AIGA 2022. Pihak sekretariat AIGA 2022 mempunyai hak untuk melupuskan dokumen selepas itu jika tidak dituntut mengikut prosedur pelupusan yang telah ditetapkan oleh pihak sekretariat AIGA 2022.

 

 1. Semua dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Penilaian Dokumen AIGA 2022 (rujuk borang permohonan) mestilah dihantar sebelum atau pada 1 Julai 2022 .

 

 1. Penganugerahan adalah berdasarkan sistem kedudukan markah (ranking), ini bermaksud semua organisasi yang menyertai anugerah ini layak untuk mendapat salah satu daripada anugerah tersebut berdasarkan jumlah markah yang diperolehi dan terdapat markah minimum bagi setiap tahap anugerah.

 

 1. Pemarkahan bagi menentukan kedudukan (ranking) anugerah adalah melaui kaedah berikut :

 

 1. Penilaian Dokumen
 2. Penilaian Lapangan 
 3. Penilaian Lapangan Khas Anugerah Platinum 

Proses pemarkahan anugerah adalah sulit dan akan dikendalikan oleh penilai bertauliah yang dilantik oleh pihak sekretariat AIGA 2022.

Bagi penilaian dokumen, markah akan diberikan berdasarkan kepada penghantaran dokumen yang lengkap serta memenuhi kehendak dalam Penilaian Kendiri AIGA 2022.

 1. Penilaian lapangan secara atas talian akan dijalankan melalui platform yang telah ditentukan oleh sekretariat AIGA 2022. Tarikh dan masa penilaian adalah berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh pihak sekretariat AIGA 2022 berdasarkan perbincangan dan persetujuan antara Penilai yang dilantik dan juga wakil organisasi. Perubahan tarikh yang telah ditetapkan perlulah dimaklumkan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh yang telah ditetapkan. Permohonan perlulah dipanjangkan kepada Sekretariat AIGA 2022 di talian 03-62092178 atau melalui emel farahidayu@integriti.my

 

 1. Proses penilaian dokumen dan lapangan akan dijalan serentak atas talian dan akan berlangsung selama dua (2) hari dan hanya akan dijalankan pada hari bekerja sahaja.

 

 1. Penilaian Lapangan Khas bagi Anugerah Platinum akan dijalankan secara fizikal. Penilai yang dilantik secara rasmi akan membuat penilaian di premis organisasi yang telah disenarai pendek. Tarikh dan masa penilaian adalah berdasarkan jadual yang telah ditetapkan oleh pihak Sekretariat AIGA 2022 melalui perbincangan antara Sekretariat AIGA 2022, Penilai dan juga wakil organisasi. Penilaian akan melibatkan tempoh satu (1) hari. Organisasi perlu bersedia dan memastikan keperluan yang diperlukan bagi proses penilaian khas lapangan melalui persetujuan bersama dengan penilai bertauliah sebelum penilaian dilaksanakan.

 

 

 

 1. Tarikh dan masa penilaian lapangan akan ditentukan oleh pihak sekretariat AIGA2022.

 

 1. Pihak sekretariat AIGA 2022 berhak untuk membatalkan penyertaan bagi organisasi yang mengemukakan maklumat atau dokumen palsu bagi tujuan penyertaan AIGA 2022.

 

 1. Semua maklumat atau dokumen yang dikemukakan, dibekalkan dan dikumpulkan akan dianggap sebagai RAHSIA dan SULIT.

 

 1. Penilaian adalah berdasarkan kepada bukti atau penemuan semasa proses penilaian (dokumen dan lapangan) sama ada melalui proses temu ramah bersama pihak pengurusan dan kakitangan atau semakan dokumen.  Ini tidak akan menjadi bukti bahawa tidak berlaku sebarang kegiatan salahlaku maupun penyelewangan dalam organisasi.

 

 1. Penemuan penilaian (dokumen dan lapangan) AIGA 2022 tidak boleh digunapakai sebagai bukti atau defensive mechanism oleh organisasi sekiranya berlaku siasatan perundangan terhadap organisasi.

 

 1. Anugerah ini tidak boleh dianggap maupun disamakan seperti syarikat telah meletakkan langkah-langkah yang mencukupi (adequate measures) sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 17A (5), Akta SPRM 2009.

 

 1.  Sekretariat AIGA 2022 yang merupakan jawatankuasa bebas dari penilai akan membuat keputusan berkenaan semua perkara berkaitan anugerah dan keputusan dari pihak sekretariat AIGA 2022 adalah muktamat. Sebarang bantahan atau rayuan adalah TIDAK DILAYAN.

 

 

 

DATUK WAN SURAYA BINTI WAN MOHD RADZI

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

            INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

            SEKRETARIAT UTAMA

            ANUGERAH INTEGRITI, GOVERNANS DAN ANTIRASUAH (AIGA 2022)

 

 

Muat turun Terma & Syarat AIGA 2022 dalam format pdf:

Hak Cipta Terpelihara © 2022, Institut Integriti Malaysia