Langkau ke kandungan utama

Terma dan Syarat

 1. Permohonan terbuka kepada semua organisasi awam dan swasta yang beroperasi di seluruh negeri Pahang samaada di peringkat negeri ataupun persekutuan. Sektor swasta terdiri daripada organisasi yang berdaftar secara rasmi dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016.
 1. Setiap organisasi boleh menghantar satu penyertaan sahaja. Walau bagaimanapun, bagi organisasi awam maupun swasta yang mempunyai cawangan atau jabatan yang berlainan bolehlah menghantar permohonan secara berasingan.
 1. Kategori anugerah adalah seperti berikut :
 1. Anugerah Platinum
 2. Anugerah Emas
 3. Anugerah Perak
 4. Anugerah Gangsa
 1. Organisasi yang ingin menyertai AIGA2020 perlulah melengkapkan borang penyertaan dan memuatnaikkan dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan melalui www.aiga.my.
 1. Penilaian Kendiri AIGA2020 (seperti borang permohonan) adalah syarat minimum yang perlu dipenuhi oleh setiap organisasi yang menghantar penyertaan bagi AIGA2020.
 1. Semua dokumen MESTILAH dilampirkan bersama dengan lengkap dan tersusun.
 1. Dokumen-dokumen yang boleh dihantar dalam bentuk salinan digital (softcopy).
 1. Semua dokumen mestilah diperakui salinan sebenar oleh pihak pengurusan organisasi.
 1. Dokumen yang dihantar kepada pihak Sekretariat AIGA2020 adalah dianggap dan digunapakai sebagai dokumen SULIT dan hanya boleh digunakan oleh Sekretariat AIGA2020 dan juruaudit yang dilantik sahaja.
 1. Pihak Organisasi yang menyertai AIGA2020 boleh memohon semula dokumen yang telah dihantar dalam masa 3 bulan selepas Majlis Penganugerahan AIGA2020. Pihak Sekretariat AIGA2020 mempunyai hak untuk melupuskan dokumen selepas itu jika tidak dituntut mengikut prosedur pelupusan yang telah ditetapkan oleh pihak Sekretariat AIGA2020.
 1. Semua dokumen-dokumen yang diperlukan dalam Penilaian Kendiri AIGA2020 (rujuk borang permohonan) mestilah dihantar sebelum atau pada 30 September 2020.
 1. Penganugerahan adalah berdasarkan sistem kedudukan markah (ranking), ini bermaksud semua organisasi yang menyertai anugerah ini layak untuk mendapat salah satu daripada anugerah tersebut berdasarkan jumlah markah yang diperolehi dan terdapat markah minimum bagi setiap tahap anugerah.
 1. Pemarkahan bagi menentukan kedudukan (ranking) anugerah adalah melalui kaedah berikut :
 1. Audit dokumen – 50 % ( dari jumlah keseluruhan markah )
 2. Audit lapangan – 50 % ( dari jumlah keseluruhan markah )

Proses pemarkahan anugerah akan dikendalikan oleh juruaudit bertauliah yang dilantik oleh pihak Sekretariat AIGA2020.

Bagi audit dokumen, markah akan diberikan berdasarkan kepada penghantaran dokumen yang lengkap serta memenuhi kehendak dalam Penilaian Kendiri AIGA2020 ( rujuk borang permohonan).

 1. Jadual Permarkahan adalah seperti berikut:-

ANUGERAH

MARKAH (%)

TAHAP

PLATINUM

>90%

CEMERLANG

EMAS

80.00% - 89.99%

SANGAT BAIK

PERAK

70.00% - 79.99%

BAIK

GANGSA

50.00% - 69.99%

MEMUASKAN

 1. Audit lapangan akan dijalankan di lokasi seperti tertera dalam borang permohonan. Organisasi perlu bersedia dan memastikan keperluan yang diperlukan bagi proses audit lapangan melalui persetujuan bersama dengan juruaudit bertauliah sebelum juruaudit ke lapangan.
 1. Proses audit lapangan akan berlangsung selama satu (1) hari dan hanya akan dijalankan pada hari bekerja sahaja.
 1. Tarikh dan masa audit lapangan akan ditentukan oleh pihak Sekretariat AIGA2020.
 1. Pihak Sekretariat AIGA2020 dan juruaudit berhak untuk membatalkan penyertaan bagi organisasi yang mengemukakan maklumat atau dokumen palsu bagi tujuan AIGA2020.
 1. Semua maklumat atau dokumen yang dikemukakan, dibekalkan dan dikumpulkan akan dianggap sebagai SULIT.
 1. Penilaian adalah berdasarkan kepada bukti atau penemuan semasa proses audit (dokumen dan lapangan) samaada melaui temuramah bersama pihak pengurusan dan kakitangan atau semakan dokumen.  Ini tidak akan menjadi bukti muktamad bahawa tidak berlaku sebarang kegiatan salahlaku maupun penyelewangan tidak berlaku dalam organisasi.
 1. Penemuan audit (dokumen dan lapangan) AIGA2020 tidak boleh digunapakai sebagai bukti atau defensive mechanism oleh organisasi sekiranya berlaku siasatan perundangan terhadap organisasi.
 1. Anugerah ini tidak boleh dianggap maupun disamakan seperti syarikat telah meletakkan langkah-langkah yang mencukupi (adequate measures) sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 17A (5), Akta SPRM 2009.
 1.  Sekretariat AIGA2020 yang merupakan jawatankuasa bebas dari juruaudit akan membuat keputusan berkenaan semua perkara berkaitan anugerah dan keputusan dari pihak Sekretariat AIGA2020 adalah muktamad. Sebarang bantahan atau rayuan adalah TIDAK DILAYAN.

             NOR’AFIZA SAIM

            KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

            INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

            SEKRETARIAT UTAMA

            ANUGERAH INTEGRITI, GOVERNANS DAN ANTIRASUAH (AIGA2020)

Hak Cipta Terpelihara © 2020, Institut Integriti Malaysia