Langkau ke kandungan utama

Penilaian Kendiri

Penilaian Kendiri AIGA merupakan langkah yang ketiga di dalam proses penyertaan AIGA 2023.

Langkah 1: Pendaftaran Akaun Pengguna
Langkah 2: Pendaftaran Organisasi
Langkah 3: Penilaian Kendiri AIGA
Langkah 4: Pembayaran Penyertaan

Penilaian Kendiri ini bertujuan membantu anda menilai sejauh mana langkah yang telah diambil oleh organisasi anda dari segi pemantapan nilai integriti, amalan tadbir urus baik dan pencegahan rasuah.


Sila pilih "Ya" dan muat naik dokumen lengkap (pdf) jika organisasi anda sudah mempunyai dokumen berkenaan manakala pilih "Tidak" sekiranya organisasi anda belum menyediakan dokumen  tersebut.

Anda diwajibkan menjawab kesemua soalan Penilaian Kendiri AIGA 2023, dan anda diwajibkan memuat naik dokumen sokongan bagi soalan yang bertanda * sebelum atau pada 15 Mac 2023 bagi menyertai AIGA 2023 

Borang Penilaian Kendiri ini hanya boleh dicapai oleh pengguna yang berdaftar sahaja. Sila klik di sini untuk mendaftar masuk (log in) untuk melengkapkan Langkah 3 - Penilaian Kendiri ini.

 

Hak Cipta Terpelihara © 2023, Institut Integriti Malaysia