Skip to main content

YB Dato' Sri Dr Sallehuddin bin Ishak

YB Dato' Sri Dr Sallehuddin bin Ishak
Pengerusi IIM

Tan Sri Dato' Seri Mohd Zuki Ali, ialah Ketua Setiausaha Negara, merangkap Pengerusi IIM. Beliau gigih membudayakan Amalan Integriti dalam tadbir urus peringkat Nasional

Hak Cipta Terpelihara © 2023, Institut Integriti Malaysia