Skip to main content

YB Dato' Sri Dr Sallehuddin bin Ishak

YB Dato' Sri Dr Sallehuddin bin Ishak
Setiausaha Kerajaan Pahang

YB Dato' Sri Dr Sallehuddin bin Ishak ialah Setiausaha Kerajaan Pahang, juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Pahang. Beliau gigih membudayakan Amalan Integriti dalam tadbir urus kerajaan Pahang

Hak Cipta Terpelihara © 2020, Institut Integriti Malaysia