Skip to main content

Pendaftaran Organisasi (Langkah 2)

Pendaftaran Organisasi merupakan langkah yang kedua di dalam proses penyertaan AIGA2023. 

 

  1. Langkah 1: Pendaftaran Akaun Pengguna
  2. Langkah 2: Pendaftaran Organisasi
  3. Langkah 3: Penilaian Kendiri AIGA
  4. Langkah 4: Pembayaran Penyertaan

 

Di dalam Langkah 2: Pendaftaran Organisasi ini, peserta haruslah melengkapkan borang maklumat organisasi.

Hak Cipta Terpelihara © 2023, Institut Integriti Malaysia