Langkau ke kandungan utama

Buka akaun baru

Alamat emel yang sah. Kesemua emel daripada sistem akan dihantar ke alamat ini. Alamat emel ini tidak akan dipertontonkan kepada umum dan hanya digunakan jika anda berhasrat menukar kata laluan atau ingin menerima emel berita dan pemakluman.
Beberapa aksara khas dibenarkan, termasuklah ruang kosong (space), noktah (.), sempang (-), koma atas ('), garis bawah (_), dan alias (@).
Sila masukkan Nama Penuh Pegawai Pemohon, iaitu pegawai yang akan mengendalikan proses penilaian AIGA dan akan dihubungi oleh pihak IIM.
Sila masukkan nombor telefon anda yang boleh dihubungi secara terus oleh pihak Sekretariat AIGA. Nombor telefon yang dicadangkan ialah nombor telefon bimbit anda. Nombor ini akan digunakan sekiranya terdapat sebarang masalah yang berkaitan pendaftaran AIGA2023.
Pihak Sekretariat AIGA tidak akan menggunakan atau berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak lain tanpa kebenaran bertulis daripada anda terlebih dahulu, selain untuk urusan berkaitan dengan Anugerah Integriti, Governans dan Anti Rasuah 2023, sebagaimana yang termaktub di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010.

Hak Cipta Terpelihara © 2022, Institut Integriti Malaysia