Skip to main content

MACC Act 17(A)

Panduan Tatacara Mencukupi

Objektif panduan ini ialah untuk membantu organisasi komersial (contoh: syarikat dan perniagaan) memahami apakah tatacara-tatacara yang mencukupi untuk dilaksanakan bagi mencegah amalan rasuah daripada berlaku ketika menjalankan aktiviti perniagaan.

Panduan ini akan membimbing pembaca mempelajari berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk melindungi organisasi daripada Seksyen 17A Akta SPRM 2009 (Pindaan 2018), termasuklah Prinsip T.R.U.S.T

Hak Cipta Terpelihara © 2022, Institut Integriti Malaysia