Skip to main content

Reference

Panduan Tatacara Mencukupi

Objektif panduan ini ialah untuk membantu organisasi komersial (contoh: syarikat dan perniagaan) memahami apakah tatacara-tatacara yang mencukupi untuk dilaksanakan bagi mencegah amalan rasuah daripada berlaku ketika menjalankan aktiviti perniagaan.

Panduan ini akan membimbing pembaca mempelajari berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk melindungi organisasi daripada Seksyen 17A Akta SPRM 2009 (Pindaan 2018), termasuklah Prinsip T.R.U.S.T

National Anti-Corruption Plan (2019-2030)

The National Anti-Corruption Plan (NACP) is an anti-corruption policy in Malaysia that reflects the people’s expectations for a greater corrupt-free nation that promotes transparency, accountability and integrity culture in every Malaysians.

Hak Cipta Terpelihara © 2023, Institut Integriti Malaysia