Skip to main content

Penilaian Kendiri AIGA2022

Penilaian Kendiri AIGA merupakan langkah yang ketiga di dalam proses penyertaan AIGA2022.

Langkah 1: Pendaftaran Akaun Pengguna
Langkah 2: Pendaftaran Organisasi
Langkah 3: Penilaian Kendiri AIGA
Langkah 4: Pembayaran Penyertaan
 

Di dalam Langkah 3: Penilaian Kendiri AIGA ini merupakan analisa jurang. Organisasi perlu menjawab soal selidik bagi mengenalpasti tahap kesediaan organisasi sebelum menyertai AIGA 2022.

Perhatian!

Untuk makluman, Penilaian Kendiri AIGA boleh dicapai pada 1 Jun 2022.

Pendaftaran dan penghantaran dokumen dibuka sehingga 30 Jun 2022.

Sebarang kemusykilan mahupun pertanyaan sila hubungi  :

SEKRETARIAT,
ANUGERAH INTEGRITI, GOVERNANS DAN ANTIRASUAH (AIGA2022)
INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

Menara Integriti, Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin, Off Jalan Tuanku Abdul Halim, 50480, Kuala Lumpur.

Tel: 03-6209 2069.
Emel : aiga2022@integriti.my

Sila daftar masuk menggunakan akaun pengguna anda untuk mengisi borang ini. 

Hak Cipta Terpelihara © 2023, Institut Integriti Malaysia